office-272813_640

6 НАЧИНА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ ПО-ДОБРЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Хей, работещи другари, време е да променим начина на работа. Ако се ядосвате, че работите през целия ден и не ви остава време да тренирате, с тези малки съвети ще подобрите това. Също така по този начин ще се чувствате по-добре на работното място и ще го превърнете от досадно занимание в приятен начин да прекарате деня си.

1. Ставайте повече от стола. Ако работите в офис и ви се налага цял ден да стоите седнали, трябва да ставете по-често. Проблемът на седенето в по-голямата част на деня е в това, че по този начин влошавате стойката си и може да получите болки в гърба. Също така ще започнете да трупате килограми, защото не изгаряте достатъчно калории и ще увеличите кръвното си налягане, което ще навреди на вашето здраве. Вижте колко лоши неща носи стоенето седнали през целия ден. За това трябва да ставате и да се разхождате за 2-3 минути поне на всеки 30-40 минути.

2. Пропуснете асансьора. Ако работите на някой от високите етажи, спокойно можете да не се качите на асансьора, а да качите стълбите пеша. По този начин ще изгорите калории, ще се раздвижете и ще стимулирате сърцето ви да оросява цялото тяло. По този начин мозъкът ви ще заработи по-добре и вие ще сте по-концентрирани и пълноценни на работното място.

3. Не пийте кафе. Ако изкарвате целия ден, благодарение на енергията, която ви дава кафето, трябва да отвикнете от този вреден навик. Кафето ви кара да се чувствате по-изморени, от колкото заредени с енергия. Лимитът на кафе, който можете да приемате през деня е 1, то ще ви помогне да стимулирате вашия метаболизъм и да се почувствате по-добре, но при повече от 1 кафе, вие ще имате редица здравословни проблеми.

4. Пийте зелен чай. Ако сте забелязали, че сте започнали да качвате килограми на работното място, не се безпокойте, има решение за този проблем. Започнете да пиете зелен чай на работното си място. Той ще ви помогне да намалите апетита си, повишава метаболизма ви и повишава температурата ви, което означава, че тялото ви произвежда повече топлина и по този начин изгаря повече калории.

5. Тренировка в офиса. Дори и да нямате много време, все ще отделите 5-10 минути да направите няколко упражнения в офиса. Може да са лицеви опори, подскоци, коремни преси, каквото решите. Това ще ви помогне да се заредите с енергия да изкарате работния ден и ще успеете да се концентрирате и да станете по-ползотворни.

6. Тренировка в обедната почивка. Ако нямате време да тренирате преди или след работа, има решение на този проблем. Можете да помолите шефа ви да ви даде 45 минути или 1 час по време на обедната почивка, в което време можете да отскочите до най-близкия фитнес и да направите една бърза тренировка. Това ще ви помогне да направите тренировката си за деня, ще поддържате теглото си равномерно и ще се заредите с енергия за остатъка от работния ден.

Източник: http://sportuvai.bg/

Read more

snimka

На първата си за 2017-та година среща с медиите, Инспекцията по труда в Плевен отчетe дейността си за последния месец от отминалата 2016 г. като представи и някои акценти от миналата година.

Глоби от по 20 000 лв. са получили през 2016 г. три фирми в Плевенска област. Причината е, че са се опитали да попречат на служители на Инспекцията по труда да направят проверки в тях. Това съобщи директорът на инспекцията Борис Петков като уточни, че и трите фирми не са от Плевен.

През 2016 г. Инспекцията по труда в Плевен е извършила общо 1621 проверки, от които 990 са били планови. Установени са 6527 нарушения – 3097 са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 3417 са по трудовоправни отношения. Съставени са 164 акта на нарушители и са издадени 170 наказателни постановления. Решени са 266 сигнала и жалби на граждани.

Борис Петков посочи, че сравнението с резултатите от дейността на Инспекцията през 2015 г. показва, че грубите нарушения на трудовото законодателство намаляват. Така, през изминалата 2016 г. актовете за установени нарушения са с близо 50 по-малко, а наказателните постановления – с близо 30 по-малко.

Петков каза още, че през тази седмица Инспекцията по труда проверява сигнал за група служители във фирма, които извършват дейности на открито, въпреки ниските температури и обявените жълт и оранжев код през конкретния период.

Шефът на Инспекцията по труда в Плевен уточни, че според разпоредбите, когато се налага работа на открито през зимата, работодателят трябва да осигури на работещите топли облекла, топли напитки и график на работа с по-чести прекъсвания и прибиране в топло помещение. Той припомни, че разпоредбите за зимния период се отнасят и при извършване на дейности в закрити помещения, но при изключително ниски температури.

Източник: http://dariknews.bg/

Read more

Snow_Traffic2

Те могат да получат 50 на сто от брутното възнаграждение

Работодателите са длъжни да заплатят част от заплатата на служители, неуспели да отидат на работа поради бедствие, според Кодекса на труда.
Ако закъсалите в преспите представят бележка, че са попаднали в природно бедствие, те могат да получат 50% обезщетение от брутното възнаграждение или не по-малко от 75% от минималната работна заплата.
Служителите получават пълния размер на брутното си трудово възнаграждение, когато са участвали в спасителни работи при природни или обществени бедствия.
В Кодекса на труда е предвидено изплащане на обезщетение от работодателя за неизпълнение на трудовите задължения заради невъзможност на служителя да се яви на работа. Причината трябва да е природно или обществено бедствие, а размерът на обезщетението в зависимост от това, дали лицето е взело участие в отстраняване на последиците му.
Първият случай е, когато служителят е бил възпрепятстван да се яви на работа, но не е взимал участие във възстановителни и спасителни работи. Тогава обезщетението е в размер на 50% от брутното трудово възнаграждение, като е определено, че сумата не може да бъде по-малка от 75% от минималната работна заплата за страната. Вторият е когато служителят е взел участие в спасяването на хора или имущество, застрашени от бедствието, обезщетението е в размер на пълното брутно трудово възнаграждение.
За да удостоверим участието си е необходимо да представим документ, който се издава от държавни институции или местна власт. Обезщетението подлежи на данъчно облагане.

Източник: http://www.economic.bg/

Read more

1291214311_62348100


Нови правила за работа в страните от Общността, страните по споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария са в сила от 2017 г.

Главна инспекция по труда публикува на интернет страницата си минималните изисквания за труд и заплащане в страните от ЕС и страните по споразумението за Европейското икономическо пространство, с които трябва да се съобразяват работодатели, изпращащи работници и служители на работа в тези държави. Информацията може да бъде намерена в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Работа на български граждани в чужбина“ – http://www.gli.government.bg/page.php?c=56&d=2755.
От началото на 2017 г. в България действат нови правила, които целят по-добра защита на трудовите права на наши работници и служители, изпратени от български работодател на работа в страна от ЕС, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Промените в Кодекса на труда са обнародвани в последния брой на Държавен вестник за 2016 г. – 105 бр. С тях в българското законодателство се транспонира Директива 2014/67/ЕС. Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НСРКИРСРПУ), издадена на базата на промените в КТ, е обнародвана в бр. 2 на Държавен вестник от 2017 г.
Чрез промените вече се регламентира категорично, че осигуряването на поне минималното възнаграждение за приемащата държава се дължи от първия ден, в който работникът или служителят е започнал работа зад граница в рамките на предоставяне на услуги. Преди промените минималното възнаграждение за приемащата държава ставаше задължително при командироване за повече от 30 дни.
В Кодекса на труда са разграничени двете хипотези за работа в чужбина – командироване и изпращане от предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР). При командироването работещият в чуждата държава остава под ръководството и контрола на работодателя си в България. За целта двете страни трябва да сключат споразумение за изменение на трудовия договор. В Наредбата са регламентирани задължителните клаузи в това споразумение за командироване. Необходимо е в него да бъдат договорени характерът и мястото на работа; времетраенето на изменението на трудовото правоотношение, чрез посочване на начална и крайна дата на командироването; размерът на трудовите възнаграждения с постоянен характер; условията за полагане на извънреден и нощен труд и размерът на заплащането му; продължителността на работния ден и седмица, на почивките – дневни, междудневна и седмична; дните на официални празници в приемащата държава, размерът на платения годишен отпуск; допълнителни финансови условия на командировката, свързани с разходите за настаняване, начините на пътуване и разходите за това; видът на транспортните средства и маршрута. Дните на пътуване, почивните и празничните дни се включват в срока на командироването.
Сключеното споразумение трябва да бъде на български език. Освен че информира командированото лице за условията, при които ще работи, документът ще му помогне при необходимост да защити правата си, тъй като работещите могат да претендират и пред ИА ГИТ, и в съда, само за писмено договорените условия. При командироване лицата трябва да внимават също дали предприятието, което ги командирова развива подобна дейност и в България. Сигнал за измама е, когато един работодател наема лица само за да ги командирова зад граница, без да развива идентична дейност у нас.
Когато лицата са изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, тогава те полагат труд под ръководството и управлението на предприятието – ползвател. ПОВР задължително трябва да има удостоверение за извършване на тази дейност. Регистърът с лицензираните предприятия, които осигуряват временна работа, е публичен и може да бъде видян на сайта на Агенцията по заетостта. За да бъде изпратено едно лице в предприятие – ползвател, то трябва да сключи трудов договор с ПОВР. В новата наредба са разписани специални изисквания към съдържанието на този вид трудовия договор. С него също трябва да се договорят размерът на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им; продължителността на работния ден и на почивките; дните на официални празници в приемащата държава; размерът на платения годишен отпуск; други финансови условия, свързани с пътуване, настаняване и т.н. Преди да замине за чужбина на работника или служителя трябва да бъде връчен акт за изпращане.
Работодателите и предприятията, които осигуряват временна работа, които са командировали или изпратили работници и служители до влизането в сила на тази наредба, имат 30 дни, за да приведат трудовите правоотношения в съответствие с разпоредбите ѝ.
Новата нормативна уредба не важи при командироване в страните извън Европейския съюз, както и при служебни командировки, командироване за обучения, специализации, работни срещи, конференции и др. За тях важи досегашният ред за командироване, регламентиран в чл. 121 от Кодекса на труда.
В новата наредба се регламентира и редът за приемане на командировани или изпратени у нас работници и служители – граждани на държави от ЕС, държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство и от Конфедерация Швейцария, както и от трети страни. При командироване или изпращане на работа на чужденци в България сред задълженията на чуждестранния работодател или предприятие, което осигурява временна работа, е да подаде специално заявление в Главна инспекция по труда. Заявлението е по утвърден в наредбата образец и предоставя данни за работодателя, командирования или изпратения работник или служител, за приемащото местно лице и др. То се подава преди започване на предоставяне на услугата.
ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Размерът на минималното трудово възнаграждение в различните държави от ЕС, страните по споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се определя по различен начин. Това може да става чрез законови или подзаконови нормативни актове, административни разпоредби, колективни трудови договори или арбитражни решения, приети за общоприложими в съответната държава. Следва да се отбележи, че в шест от държавите – членки на ЕС няма приети минимални трудови възнаграждения – Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция. Повече информация относно минималните условия във всяка държава може да се намери на единните национални уебстраници на съответните държави, изградени на основание чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС и с публикувани линкове: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492.
С новите разпоредби за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги работодателят има задължение да запознава писмено лицата с условията на работа в приемащата държава, публикувани на единния официален уебсайт на съответната държава, не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването или постъпването му на работа в предприятието ползвател.

Изтоничк: gli.government.bg

Read more

medspace4

Сайтът smartmoney.bg предлага ценна идея за работодателите, които искат да се погрижат за намаляване на стреса в офиса. Все още има твърде много стресирани хора в България, като наскоро четох, че над 1 милион наши сънародници страдат от различни форми на депресия. Стресът се е превърнал в чумата на 21 век и все повече хора се разболяват от тежки болести, причинени от забързаното ни ежедневие, крайните срокове в работата, споровете с колегите и други. Много компании вече имат специални програми за намаляването на тревожността на своите служители, като с тях работят психолози и други специалисти. Това води до повишаване на тяхната ефективност и по-малко отсъствия от работа, дължащи се на различни болести и неразположения.
Но не всяка компания е сложила чучело на шафа в мазето, което може да удавяме, за да се почувстваме по-добре.

Защо не обзаведете анти-стрес стая във вашия офис?
Всъщност тя може да има две разновидности. Първата е за хората, които намаляват стреса си с по-агресивни дейности. За тях може да създадете пространство, в което да крещят и чупят, каквото намерят (или за каквото са си платили). Веднага се сещам за чинии, чаши и компютри, но може да има и други неща. Вторият вариант е стая за по-тихи дейности като медитация, релаксиране или просто да слушаме хубава музика. Много често е почти невъзможно да правим тези неща вкъщи. И при двете разновидности трябва стаята да е звукоизолирана, освен ако не е някъде на отдалечено място.

Източник: http://smartmoney.bg/5-biznes-idei-za-2017-godina/

Read more

slide_465598_6310172_free (1)

Служителите ви са най-важният ви актив. Погрижете се за тяхното здраве, съветва Шарлот Роуч, шеф на фитнес фирмата Rabble. Темата стана модерна като wellness at work. Включете редовен прозорец в работния ден или седмица за служителите, в който те да работят заедно или самостоятелно, следван от здравословен общ обяд. Това е страхотен начин да събирате хората заедно в общуване, както и да подобрявате физическото им и умствено здраве. Създава по-щастлива, по-продуктивна и сътрудничеща работна сила.

Източник: www.manager.bg

Read more

8-17-15-jackets-to-wear-in-your-freezing-cold-office-lede1-994x663

Във връзка с прогнозите за драстичен спад на температурите и обилен снеговалеж от ИА „Главна инспекция по труда“ напомняме на работодателите, че са длъжни да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия. Изискванията към работните места при тежки условия са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метеорологични условия – снеговалеж, дъжд, вятър, ниска температура, мъгла. Да прецени доколко тези неблагоприятни климатични условия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита, на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, топли напитки и т.н. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:
- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
- създаване на подходяща организация на работните места;
- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от преохлаждане и измръзване в случая;
- осигуряване на подходящо работно облекло;
- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, в случая с източник на топлина;
- достатъчно количество топли напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.
В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.
В Инспекцията по труда сигналите, свързани с работа при ниски температури, са единични и обикновено са от работещи на закрито. При работа на открито работодателите като цяло се съобразяват с неблагоприятните климатични условия и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие. Най-често се въвежда промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира. Нарушенията, касаещи факторите на работната среда, част от които е микроклиматът, са свързани с липсата на измервания. След намесата на контролните органи на ИА ГИТ, такива се извършват, но те рядко са извън нормата.

Източник: Инспекция по труда

Read more

dn24402-1_800

А в помещение той е до 5 пъти по-мръсен, разясняват специалисти

“Ако кашляш, значи живееш в България!”. Често се натъкваме на този факт, а проблемът идва от мръсния въздух, който дишаме в страната. Оказва се, че макар и в пъти по-малка, София е с много по-мръсен въздух от този в Лондон и Париж.

Много от градовете в България се редуват в класацията за най-мръсни европейски градове, а София често се кичи с титлата “Най-замърсена столица”.

Според световната здравна организация само 12 процента от хората имат достъп до качественн въздух. И ако без храна можем да изкараме няколко седмици, без вода няколко дни, то без въздух може да оцелеем едва до 5 минути. Това припомни по време на среща на специалисти алергологът и педиатър д-р Тихомир Мустаков.

“Не може да спрем да дишаме, когато въздухът е вреден и по-късно да продължим, когато стане по-чист. Щем не щем дишаме, а така взаимодействаме с околната среда”, обясни той.

Специалистът разясни как въздухът може да заздрави организма ни, но и да го разболее.

“Още от дълбока древност хората са използвали качеството на въздуха за лечение, но и за причиняване на смърт. У нас също има бални санаториуми, където човек може да се погрижи да диша добър въздух”, подчерта доктор Мустаков.

И ако въздухът, който дишаме на улицата е мръсен, то в затворено помещение, той е до 5 пъти по-вреден.

“Ако предположим, че на ден изпиваме около 2 литра вода, храним се с 2-3 кг храна, то въздухът, който вдишваме е около 19 к.” , обясни доц. инж. Детелин Марков – изследовател в Център за изследване на микроклимата, енергията и околната среда при ТУ-София.

Според специалистите има няколко начини, по които може да подобрим качеството си на живот и е добре това да се прави не когато сме вече болни, а като превантивна мярка. Освен познатите методи като често проветряване, премахване на плесен, която е сред най-вредните причинители на множество аспираторни заболявания и астма, може да се използват специалните пречиствателни уреди, които филтрират въздуха и вече навлизат в страната.

Има и овлажнители за въздух, които са особено подходящи за зимния отоплителен период, когато въздухът в помещенията е достатъчно изсушен. Температурата в помещението също така е добре да е по-ниска, тъй като при по-висока температура се повишава и поглъщането на вредни прахови частици.

Доц. Марков също така разказа за “Синдромът на болните сгради”. Това, според него се наблюдава в учебните заведения, както и в офисите. Хората, намиращи се там често им се доспива, получават главоболие, което спира няколко часа след като напуснат сградата. Подобни филтриращи апарати ще допринесат за ефективността на работа на служителите, също така помаган на хората да се концентрират.

Според Илияна Гарчева – маркетинг мениджър на Philips, е хубаво такива апарати да има в болничните и учебни заведения, като от пролетта на следващата година и от фирмата ще се включат активно в представяне на важността на такива апарати в детските градини, където все повече малки деца страдат от алергии и астма.

“Качеството на вентилацията може да се отрази на честотата на инфекциите – в детски градини, офиси, болници”, каза доктор Мустаков и допълни, че лошото пречистване на въздуха се отразява не само на алергиите, но и честото боледуване на хората от всякакви болести – включително инфекциозни и ракови.

Като възможност за решаване на тези проблеми доц. Марков предложи да се намали достъпа до източниците, които водят до замърсяване на въздуха – да се премахне плесена, праха, а също така да променим някои от вредните си навици.

По публикацията работи: Петя Славова

Източник: http://www.dnes.bg/health/2016/12/06/mrysniiat-vyzduh-ni-vredi-poveche-ot-hranata.324700

Read more

kapki_za_ochi

10 прости упражнения за облекчаване на зрението

Хора, седящи пред екраните с часове и със зачервени очи могат да се срещнат на всяка крачка. За да се избегне това, задължително няколко пъти дневно трябва да се прекъсва работата с екрана на компютъра или четенето и да се прави специална гимнастика за очите, като по този начин се тренират не само мускулите, но и целия организъм.
Ето няколко несложни упражнения, които могат да облекчат работата с очите:
1. “Пеперуда”. Мигайте често с мигли. Пред монитора не мигаме често с очи, а това вреди на нашето зрение.
2. “Нагоре-надолу”. Задръжте главата в изправено положение и гледайте право пред себе си. Бавно вдигнете поглед към тавана, задръжте го за няколко секунди, после бавно го преместете към пода и също го задръжте. Главата трябва да остане неподвижна.
3. “Махало”. Главата е в изправено положение. Погледнете наляво, а после бавно преместете погледа надясно. Главата е неподвижна – работете само с очи. По време на упражнението наблюдавайте състоянието на мускулите на очните ябълки – те не трябва да се пренапрягат.
4. “Осморка”. Гледайте пред себе си и мислено си представете хоризонтална осморка (или знака за безкрайност) с максимален размер и плавно я опишете с очи. Повторете упражнението няколко пъти в едната посока, а после в другата. След това започнете да мигате по-често.
5. “Циферблат”. Представете си голям циферблат със златист цвят. Учените смятат, че именно този цвят способства за възстановяването на очите. Правете кръгови движения с очните ябълки, като се стремите да запазите главата неподвижна.
6. “Молив”. Вземете молив в дясната ръка и я изпънете, като издигнете молива на нивото на очите. Гледайте върха на молива и бавно движете ръката наляво и надясно, като следите предмета с поглед.
7. “Прекрасното далеч”. Приближете се до прозореца и погледнете в далечината, после върха на носа си. Този преход тренира очния мускул. Повторете упражнението няколко пъти.
8. “С широко затворени очи”. Затворете очи и се опитайте да опишете с тях въображаем кръг, след това хоризонтална осморка, а след това кръст.
9. “Жмичка”. Няколко пъти силно присвийте очи, а после ги затворете и постойте така 20-30 секунди.
10. “Масаж”. На нашите уши се намират огромен брой точки, чрез които може да се въздейства на един или друг орган. По този начин като стимулираме долната месеста част на ухото, непосредствено влияем на зрението.
Източник: zdrave.bg

Read more

inspection

Масирани проверки в зимните туристически курорти стартират от началото на следващата седмица дирекциите „Инспекция по труда“ – София област, Смолян и Благоевград, на територията на които има такива, във връзка със старта на активния сезон. Приоритет при проверките ще бъде контролът по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, заплащането на труда и работното време. Най-честите нарушения при сезонната заетост са свързани с незаконосъобразно полагане на извънреден труд, както и незаплащането му с увеличение. Не се заплаща с увеличение и работата през празнични и почивни дни. Не се осигурява задължителната междудневна и седмична почивка. Туризмът е и сред рисковите дейности за работа без трудов договор или сключване на договор за непълен работен ден при полагане на труд по 8 и повече часа.
Наетите не могат да започнат работа преди да им бъде предоставен екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП и длъжностна характеристика. Лицата трябва да се убедят, че в договора фигурират всички задължителни клаузи според Кодекса на труда – датата на сключване и продължителността му, мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата, продължителността на работния ден или седмица, размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, размера на основния и удължен отпуск. (Чл. 66 от Кодекса на труда).
През миналия туристически сезон – периодът декември 2015 г. и от януари до март 2016 г., дирекциите „Инспекция по труда“ със седалища София област, Смолян и Благоевград са извършили 330 проверки в дейностите „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“. От тях 80 са за контрол за изпълнение на дадени задължителни предписания. Констатирани са почти 1500 нарушения, от които по трудови правоотношения – почти 840 бр., а по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – около 600 бр. Нарушенията, свързани със заплащането на труда, са 200 или 1/4 от всички нарушения по трудовите правоотношения. Около 200 са и нарушенията, свързани с възникването на трудовите правоотношения, като най-често те са свързани с липсата на някои задължителни клаузи в трудовите договори. На работниците често не се предоставят задължителните документи преди започване на работа или след прекратяването на трудовото правоотношение. Установените случаи на работа без трудов договор са 32. Съставени са 33 акта за установяване на административни нарушения.

Източник: Главна инспекция по труда

Read more