Безопасният труд при работа от вкъщи влиза в закон: Ще се защити правото на откъсване на трудещите след края на работния ден

Предстоят законодателни промени, с които ще се регламентира трудовата злополука при работа в домашна среда. Това обяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на парламентарния контрол.

Законодателни промени ще регламентират здравословните и безопасни условия на труд, както и въвеждане на правото на откъсване от работната среда. Очаква се директива, а европарламентът вече призна правото на откъсване на трудещите след края на работния ден и призова за последващи действия.

Наблюденията на социалното министерство показват, че има слабо нарастване на работните места в дистанционна форма. “В различните региони и икономически дейности гъвкавата заетост е между 5 и 10 процента – най-вече в IT сектора, дребното производство, търговията, в областта на услугите – счетоводни, консултантски, обучителни”, каза министър Сачева.

Нормативните промени около регламентирането на здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат направени след дискусия с работодатели и синдикати. “Правилата за прилагане на работата от разстояние трябва да гарантират както производителността, така и добавената стойност на труда. По отношение на техническото оборудване и поддръжка на работното място има предложения комуналните услуги да бъдат за сметка на служителя, а техническото оборудване като компютри, скенери, принтери да се осигурят от работодателите”, заяви Сачева.

Социалният министър отчете, че паралелно с възможностите да се извършва работа от разстояние и през изминалата, и през тази година са заложили обучения по дигитални умения, за да може да гарантират по-добра реализация на пазара на труда. През 2020 г. по различни програми на Националния план за действие по заетостта общо над 2500 безработни и заети са преминали обучение за компютърни умения, а други 400 са обучени за дигитални компетентности.

През 2021 г. са предвидени още 11 600 да преминат такива обучения по Националния план за насърчаване на заетостта, за който са отделени 83 милиона лева, посочи Сачева.

Тя припомни, че работата от разстояние е регламентирана от Кодекса на труда още през 2011 г. През миналата година с антикризисното законодателството се прие работодателите да могат да възлагат извършването на дистанционна работа без да променят работното време, възнагражденията, длъжностите на служителите и др.

Източник: МениджърНюз

В същото време КНСБ настояват за право за откъсване от работа

Работата от вкъщи размива границата между професионалното и личното време. Директивата за правото на откъсване от работната среда не трябва да се отлага, заявяват от Европейската конфедерация на профсъюзите. Позицията на ЕКП се подкрепя и от КНСБ, като оттам са изпратили вчера писмо до българските представители в Европейския парламент заради разглеждането на доклад с препоръки към Комисията за директива относно правото на изключване от работната среда, съобщават от КНСБ.

Европейският парламент призна вчера правото на изключване на трудещите се след края на работния ден и призова за последващи действия, за да се превърне то в реалност за работещите хора в ЕС. Предстои Европейската комисия да изготви директивата за това. Тя е изключително важна на фона на принудителната работа от вкъщи за милиони хора заради пандемията от ковид. Работата от вкъщи размива границата между професионалното и личното време, посочват синдикатите.
Промяната е спешна и трябва да се случи сега, призоваха от ЕКП по повод на приетия текст от парламента, който предвижда отлагане на законодателството с три години. Аргументът за предложеното отлагане е Рамковото споразумение за дигитализация на европейските социални партньори, което включвало договорености за свързване и изключване. “Рамковото споразумение предвижда социалните партньори да предприемат мерки за изпълнение в рамките на следващите три години и че законодателното предложение преди края на този период на изпълнение би пренебрегнало ролята на социалните партньори, установена в Договора за функционирането на ЕС”, се посочва в доклада. От ЕКП са категорични, че парламентът няма мандат да тълкува споразуменията на социалните партньори, и призовават ЕК да игнорира препоръката за отлагане.
Проучването на условията на труд за ЕС за 2019 г. показва, че за хората, които редовно работят от вкъщи, е шест пъти по-вероятно да работят и в часовете, отредени за свободно време, и да имат сериозни проблеми със съня.
Целта на директивата е да се очертаят минималните стандарти и условия, за да се гарантира, че работниците могат да упражняват ефективно правото да прекратят връзката с трудовите си ангажименти след работно време и да регулират използването на телефон, имейл и други цифрови инструменти. Проблемът е особено остър на фона на ковидкризата, довела до прехвърляне на много от работните места в дома, се посочва в становището на ЕКП.

Източник: https://www.konkurent.bg/