По-внимателно ако работите нощем: Рискът от злополука при 12-часова смяна в сравнение с 8-часова смяна е двоен

Сънливостта, нарушенията на съня, хроничната умора и колебанията на бдителността са ключови фактори за причиняване на човешки грешки и последващи трудови злополуки и наранявания чрез взаимодействие с организационни фактори, като условия на околната среда, типа на работа, натоварване и притискане от времето.

Въпреки, че условията на труд и рисковете могат да се променят между деня и нощта предвид колебанията в темпото на работа, броя на дежурните работници, вида на задачите и контрола, нередовното и/или продължителното работно време са добре документирани рискови фактори в много епидемиологични проучвания.

Някои проучвания, които оценяват относителния риск от инциденти сутрин, следобед и нощни смени на 8-часови сменени системи, при сравними условия на работа, показват повишен риск от 18% в следобедната смяна и от 30% през нощната смяна, в сравнение със сутрешната смяна. Освен това други проучвания съобщават, че рискът се увеличава при последователни смени с около 6% през втората нощ, 17% през третата нощ и 36% през четвъртата нощ.

Също така продължителността на дежурните часове е ключов фактор за произшествията, свързани с умората, както се съобщава от три проучвания, които изследват тенденциите в националната статистика на произшествията. Обобщен анализ на няколко проучвания, проведени в английската индустрия, показва почти експоненциално нарастване на произшествията след осмия час работа; това е доказано и в Швеция, въз основа на проучване на националната база данни за трудови злополуки, и в Германия чрез застрахователните регистри за производствени злополуки. Според тези проучвания е възможно да се оцени двойно рискът от злополука при работа в 12-часова смяна в сравнение с 8-часова смяна. Също така, скорошно проучване на над 75 000 американски работници за период от 4 години потвърди по-висок риск от нараняване, строго свързан с прогресивно увеличаване на работното време и намаляване на продължителността на съня.

Аргументите в полза на въвеждането на работа на смени явно зависят от поддържането на производителността и безопасността на приемливо ниво. Доказателствата, разгледани в този изследвания, обаче ясно показват, че производителността и безопасността могат да бъдат нарушени през нощта. По-конкретно, безопасността спада при последователни нощни смени, с увеличаване на часовете на дежурство и между последователните почивки за почивка.

Единственият известен начин за минимизиране на тези проблеми е подобряването на системите за смяна по отношение на тези фактори. Тези фактори обаче трябва да се вземат предвид в комбинация един с друг, тъй като например дългата нощна смяна, която включва чести почивки за почивка, може да се окаже по-безопасна от по-кратката нощна смяна с по-рядките почивки.

Автор: Никола Николов, GeoCon Bulgaria