Професионални консултации. Обучение, разработване и консултиране при внедряване на системи за управление.

Системи за управление:
  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • BS ОHSAS 18001:2007
  • ISO 22000:2005
Интегрирани системи:
  • ISO 9001:2008 и BS ОHSAS 18001:2007
  • ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
  • ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и BS ОHSAS 18001:2007
  • ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005
  • ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 и ISO 14001:2004
  • ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 и ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007

Leave a Reply