Съвети за емоционалното ни здраве в ситуацията с Covid-19

 

След бързите мерки, които всеки един от нас взе за намаляване на риска върху нашето физическо здраве (и това на нашите близки, колеги, приятели), може би е вече време да се погрижим и за емоционалното си здраве.

Всяка криза разклаща статуквото и води до несигурност и усещане за липса на контрол. В условията на пандемия и глобална криза, тези емоции се засилват. Има различни начини, с които да помогнем на себе си да регулираме собствената си тревожност, и тази на нашите колеги (ако сме от страната на работодателя).

Пандемията като криза в човешкия живот – върху какво влияе

Повлияни са всички системи, в които функционираме – и те повлияват на нас

Когато е на глобално ниво, усещането за разпад и несигурност е огромно

Тревожността се покачва, когато не знаем какво предстои

Всички имаме предишен травматичен опит, и той ни влияе допълнително

Трансгенерационно повлияване и пренасяне на тревожността

Посланията от новините и правителството

 

Реакции към кризата

Всичко, което чувстваме в резултат от тази ситуация е нормално. Страх, объркване, чувство на несигурност, безпомощност, тревожност – всичко това е напълно нормална реакция.

 

Възможни реакции (част от всички):

Мобилизация

Защитни механизми (отричане, регресия)

Страхове

Чувства – всички чувства, които изпитваме в тази ситуация, ситуация са нормални

 

Ето част от съветите:

Активирай своите собствени стратегии за справяне – те са ни помагали в други предизвикателства в живота. Не е задължително тези на другите или предложените от психолози да са подходящи за мен.

Ограничи количеството информация относно вируса и провери източниците на информация

Съсредоточи се върху идеи, мисли и дейности, които са под твоя контрол в момента, и не се опитвай да решаваш глобални проблеми

Позволявай си да чувстваш и преживяваш –  всяка твоя емоция е „нормална“ спрямо ситуацията

Позволявай си да споделяш чувствата и страховете си с хора, които няма да те осъдят

Оставяй си време да се тревожиш за ситуацията, но го ограничи до 5 минути на ден, в конкретни отрязъци от време

Фокусирай се върху предимствата от наложената социална изолация – започни онлайн обучение, чети книга, играй с децата, направи план какво ще правиш след като премине изолацията, въведи нови правила в дома.

Осмелете се да потърсите подкрепа и свързване. Открийте начин да сте полезни на други хора.

Автор: Златина Кушкиева, www.umatter.me