02 Apr

Икономическите щети причинени от кризата с коронавируса ще струват стотици милиарди евро. Социалният живот е парализиран за неопределено време. Колко дълго можем да издържим в това оттегляне? Йоаким Бауер смята, че не много дълго. Той е порфесор по психоневроимунология, изследователска

Прочети повече ....

  След бързите мерки, които всеки един от нас взе за намаляване на риска върху нашето физическо здраве (и това на нашите близки, колеги, приятели), може би е вече време да се погрижим и за емоционалното си здраве. Всяка криза

Прочети повече ....

13 Mar

В допълнение на разпространената от Министерството на труда и социалната политика информация за възможностите на трудовото законодателство за създаване организация на работата, която да минимизира риска от заразяване на персонала,  Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че следва да

Прочети повече ....

26 Feb

    Маските са излишни, могат да са дори опасни. Трябва да носите ръкавици Короноварусът, който от януари все по-трайно се настанява в новините, притеснява вече цял свят, а с приближаването му до България и потенциалните първи случаи в нашата

Прочети повече ....

06 Feb

Всяка четвърта проверка е била в строителството или в селското стопанство Малко над 170 000 бр. нарушения са установени от контролните органи на Инспекцията по труда при 40 200 бр. проверки, извършени във всички икономически дейности през 2019 г. Проверените

Прочети повече ....

10 Jan

  ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на възложителите на обществени поръчки, че имат възможност да създават по служебен път удостоверенията за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и

Прочети повече ....

09 Jan

Над половината от всички смъртни случаи в България (51%) се дължат на рискови поведенчески рискови фактори. За сравнение, в ЕС средно този дял е 39%, сочат представени днес в София данни от доклад на Европейската комисия. Рисковете, свързани с хранителния

Прочети повече ....

28 Dec

Колкото повече близки контакти имаш, толкова по-дълго живееш. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ кардиологът доц. д-р Сотир Марчев. Той даде съвети за здравословен живот. Кръвното е хубаво да е под 140 на 90. Пулс – от 50 до 100

Прочети повече ....

23 Dec

И неотложен отпуск може да се използва до края на давността му Работниците и служителите, по свое искане и със съгласието на работодателя, могат да отложат част от годишния си платен отпуск и да го ползват през следващата календарна година.

Прочети повече ....

08 Dec

В последните години „лошият шеф“ се е превърна в истинска карикатура, която заема централна комедийна роля в множество сериали, филми и телевизионни предавания. Ако обаче действително работите за такъв шеф, то вие няма да намерите нищо забавно в начина, по

Прочети повече ....