03 Nov

Влезе в сила наредбата за микроклимата на работното място От 1 ноември е в сила Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, напомниха от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. С нея се определят минимални и максимални норми

Прочети повече ....

01 Oct

Главна инспекция по труда (ГИТ) започва от днес кампания за предотвратяване на трудовите злополуки в резултат на подхлъзване и спъване. Около 800 предприятия в цялата страна ще бъдат проверени от инспекторите по труда в рамките на информационна и инспекционна кампания

Прочети повече ....
IT

28 Aug

Да минем леко проверката на инспекцията по труда За изискванията на закона, за най-често срещаните нарушения, за глобите и как може да се обжалват, разказва Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Агенция “Главна инспекция по труда” РУМЯНА МИХАЙЛОВА е изпълнителен директор

Прочети повече ....
summer

18 Aug

Работодателите трябва да съобразят режима на работа с високите летни температури Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите летни температури и да предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на

Прочети повече ....
нарушение

01 Aug

917 нарушения са констатирани от служителите на Инспекцията по труда само в Благоевград за месец. В периода 25 юни – 25 юли инспекторите са извършили общо 204 проверки относно спазване на разпоредбите на трудовото законодателство. Установени са 6 случая на

Прочети повече ....
строеж

29 Jul

844 проверки е извършила през първото полугодие Инспекцията по труда в Хасково. За този период са констатирани са 3 589 нарушения. Като 1726 от тях са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 1862 – по Кодекса на

Прочети повече ....

Декларация за трудова злополука е първата от двете нови електронни услуги, предоставени от НОИ. Декларацията по образец ще се подава през интернет страницата на института, заедно с попълнено електронно заявление. Самото заявление ще се подписва от осигурителя, пострадалото лице или

Прочети повече ....

На 30 април 2014 г. изтича срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2013 г. за състоянието на условията на труд в предприятията, напомнят от Главна инспекция по труда. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15

Прочети повече ....

Според проучване на „Евробарометър” 57% от жителите на Европейския съюз са на мнение, че условията на труд в тяхната страна са се влошили през последните пет години. На противоположното мнение са 53%. Въпреки че повечето работници са удовлетворени от условията

Прочети повече ....

Всички стажанти у нас ще работят срещу заплащане, реши парламентът, който прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Младежи до 29 години, завършили поне средно образование и без стаж и опит, ще бъдат назначавани на трудов договор с

Прочети повече ....