Имаме клиенти във всички сектори на икономиката. Работим фокусирано с всеки от тях, като акцентът е поставен върху качеството и гъвкавостта. Инспекция по труда досега не е санкционирала нито един от нашите клиенти. За извършените от нас дейности даваме писмена гаранция (като част от договора за обслужване), че евентуални глоби ще бъдат финансово поети от “Фетекс Консулт”

Leave a Reply