Служба по трудова медицина “Фетекс Консулт” е семейна фирма. Регистрирана е през 2009 година в Министерство на здравеопазването под номер 419.

Нашата мисия е да предоставяме бутиково обслужване в областта на трудовата медицина като сме силно фокусирани върху малък брой клиенти.

“Фетекс Консулт” е сертифицирана по ISO 9001 и в процес на сертификация по BS OHSAS 18001

Разполагаме с офиси в София, Пловдив, Бургас, Пазарджик, Смолян, Димитровград. Мобилен екип покрива цяла България.

Екипът ни е от над 10 души тесни специалисти в своята област, които се ръководят от д-р Сн.Савова.

Fetex Conuslt is a family company, delivering Occupational Health Service. It is registered in 2009 in the Ministry of Health under number 419. Our mission is to deliver boutique services in occupational health sector, focused on small number of clients for whom we can really take care.

Fetex Consult is certified with ISO 9001 and soon we will have certificate BS OHSAS 18001 as well. Our offices are located in Sofia, Plovdiv, Burgas, Pazardzhik, Smolyan, Dimitrovgrad. We have a mobile and flexible team who is working in territory of Bulgaria. All of our more than 10 representatives are specialists in their professional field.