Тук можете да се запознаете с нашата Политика за поверителност, в която са описани начините, по които „ФЕТЕКС КОНСУЛТ” ЕООД събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт.

Данни за администратора на лични данни и данни за контакт с него.     

            Администратор на личните данни на лицата, които посещават този уебсайт, е „ФЕТЕКС КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК:120603266, със седалище и адрес на управление в гр. София 1111, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Николай Коперник“ №22, представлявано от управителя Снежана Савова, e-mail: fetex_stm@abv.bg, тел. за контакти: 0884717128.

 

За какви цели събираме Вашите данни?

За ползването на повечето от функционалностите на уебсайта не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да го посещавате без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни (форма за контакт, форма за оставяне на коментари). В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.

 

На какво основание обработваме Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за това и единствено с оглед на посочените по-горе цели.

 

Какви видове лични данни събираме?

            За целите, описани по-горе, субектите на данни се съгласяват да предоставят своето име, имейл адрес, уебсайт.

На кого предоставяме Вашите данни?

            Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните данни, предоставени от Вас при ползването на уебсайта, на трети лица, извън категориите получатели, посочени в настоящата Политика. Възможно е Личните Ви данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, с оглед оценката на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица ще бъдат задължени да не продават Личната Ви информация на други трети лица, освен съгласно изискванията на закона, както и да спазват настоящата Политика за поверителност. Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на закона или разпореждане на съд или орган на власт, както и ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

 

Какви са Вашите права като субекти на данни, какъв е начинът на упражняването им?

            При всяко обработване на Лични данни вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата Политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на електронен директен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, свържете с длъжностно лице по защита на данните във „ФЕТЕКС КОНСУЛТ” ЕООД на адрес: dpo_fetex_stm@abv.bg. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

 

Какви мерки за сигурност и конфиденциалност прилагаме?

            За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени с парола и защитна стена, отговаряща на индустриалните стандарти. При боравенето с Личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

            Повече за “бисквитките”

            Какво представляват бисквитките и каква полза имате от тях?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато разглеждате уеб сайтове. Бисквитките не са действителни програми или софтуер. Когато посетите уеб страница, тя съхранява фрагмент от текст от Вашето посещение. При следващото посещение този текст се извлича от уебсайта и той Ви разпознава. Това може да се използва по различен начин в зависимост от действителния посетен уебсайт. Бисквитките позволяват на уебсайтовете да съхраняват такива неща като предпочитания на потребителя. Можете да мислите за бисквитките като за предоставящи „памет“ за уебсайта, позволяващи му да разпознае потребител и да отговори по подходящ начин. Бисквитките на нашия уебсайт НЕ съхраняват идентифицираща личността информация като имена, адреси, имейл адреси или телефонни номера.

            Нашите бисквитки ни помагат:

 • Да накараме нашия сайт да работи според Вашите очаквания;
 • Да запомним Вашите настройки по време на посещения;
 • Да Ви позволим да споделите страници (имена/блогове) със социални мрежи като Facebook;
 • Непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт за Вас.

Не използваме бисквитките за:

 • Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;
 • Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.

           

            Каква информация се запазва от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

 • Името на уебсайта, от която е дошла;
 • Колко дълго бисквитката ще остане на Вашия компютър или телефон;
 • Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер;

 

            Колко дълго остават бисквитките на моя компютър?

 • Бисквитки на сесии – тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на Вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за Вас за това посещение.
 • Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на Вашия твърд диск докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на Вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Даване на разрешение за използване на бисквитки

Ако настройките в софтуера, който използвате за гледане на този уебсайт (т.е. браузър като Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.) са зададени да приемат бисквитки, ние приемаме това и продължаването на използването на нашия уебсайт от Вас като съгласие за използване на бисквитки. Ако искате да изтриете или да не използвате бисквитки от нашия сайт, можете да забраните бисквитките чрез „Интернет опции“ от менюто на Вашия браузър по всяко време, но имайте предвид, че това най-вероятно означава, че нашият сайт може да не работи толкова добре, колкото очаквате.

 

            Използването на бисквитки от нас спада към няколко категории като:

 • Бисквитки за уебсайт функции;
 • Бисквитки за социални мрежи;
 • Бисквитки на трети страни;
 • Аналитични бисквитки.

 

Бисквитки за уебсайт функции като бисквитки за сесии или предпочитания

Ние използваме бисквитки, за да накараме нашия уебсайт да функционира, в това число:

Запазване на информация след като влезете веднъж, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посетите различна страница по време на Вашата сесия. След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесия ще се изтрият.

 

            Функции на трети страни

Нашият сайт, като повечето уебсайтове, може да включва функционалност, предоставена от трети страни. Забраната на тези бисквитки може да наруши функциите, предлагани от тези трети страни.

 

            Бисквитки за уебсайтове на социални мрежи

За улесняване на споделянето или харесването на съдържание на платформа на социална мрежа като Facebook сме включили бутони за споделяне на нашия сайт.

Последствията за поверителността от това се различават при различните социални мрежи и зависят от настройките за поверителност, които сте избрали за тези мрежи.

 

            Бисквитки на анонимни посетители и бисквитки за поведенческа статистика

Аналитичните програми, като например Google Analytics, използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия сайт. Всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.

 

            Примерите за това включват:

 • Как посетителите са стигнали до нашия уебсайт (например от търсачка, реклама, сайт на социална мрежа и др.);
 • Обща статистика за действията на потребителите на сайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали сайта;
 • Колко често посетителите се връщат на нашия сайт;
 • Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.).
 • Тези статистически данни ни помагат да направим нашия сайт възможно най-лесен за използване, за да осигурим добра навигация за всички посетители.

 

            Изключване на бисквитките

Можете да изключите бисквитките, като промените настройките на своя интернет браузър, така че да спре да приема бисквитки. Имайте предвид, че изключването на бисквитките ще влоши функционалността на много сайтове, а не само на нашия.