През 2022 Инспекцията на труда ще проверява работата от дома със софтуер

Инспекцията по труда ще засили през 2022 г. усилията си за борба с недекларирания труд, като е планирана специална кампания за контрол на работодатели, при които през 2021 г. са установени повече от веднъж да полагат труд лица без трудови договори. Това съобщава институцията.

Ведно с това ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост, при която рискът от работа на черно е много висок – хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната.

Запазват се и специалните мерки в плана, които предвиждат “масирани проверки целогодишно” за това дали наемането на хора става съобразно законите, както и засилен контрол в секторите “Строителство” и “Селско стопанство”. Инспекциите в тях досега са показали, че работодателите в тях са по-склонни да използват недеклариран труд. В строителството е висок и рискът при осигуряването на здраве и безопасност при работа и от трудов травматизъм.

През 2022 г. ще продължат засилените проверки за въвеждане от работодателите на противоепидемични мерки. Заради преминаването към дистанционна работа в редица бизнеси инспекцията планира и кампания на работодатели, чиито работници и служители работят от дома.

Поради спецификата на този вид контрол, който изисква, от една страна, работодателите да съдействат с информация за работещите от вкъщи, а от друга, самите работещи да осигурят достъп на инспекторите в домовете си, по време на кампанията ще бъде използван новоразработеният в агенцията иновативен начин за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол.
Ресурсите за него – въпросници за самоконтрол, софтуер за изпращане, получаване и обработка на въпросниците и методология за прилагането му, са разработени по проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От инспекцията обясняват, че този метод позволява на много по-голям брой работодатели, отколкото могат да бъдат проверени от инспекторите, да направят сами оценка в каква степен прилагат трудовото законодателство в своите предприятия и да отстранят несъответствията своевременно. Така според ведомството, освен че ще бъдат подобрени условията на труд при конкретния работодател, се намалява и рискът той да бъде санкциониран при евентуална проверка на по-късен етап.

Важно уточнение е, че дори при попълването на въпросниците да е установено несъответствие, то няма да бъде основание за налагане на санкции от страна на контролните органи. Такива ще бъдат предприемани само ако нарушенията бъдат установени при проверка на място.
През годината Инспекцията по труда ще се включи в тематичната кампанията на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), насочена към подобряване на условията на труд “Здравословни работни места: облекчете натоварването”.

Източник: dnevnik