Професионални консултации. Обучение, разработване и консултиране при внедряване на системи за управление.

Системи за управление:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • БДС ISO 45001:2018
 • ISO 22000:2005
 • FSC
Интегрирани системи:
 • ISO 9001:2015 и БДС ISO 45001:2018
 • ISO 9001:2015 и  ISO 14001:2015
 • ISO 9001:2015 и  ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018
 • ISO 9001:2015 и  ISO 22000:2005
 • ISO 9001:2015 и  ISO 22000:2005 и ISO 14001:2015
 • ISO 9001:2015 и  ISO 22000:2005 и ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018

Leave a Reply